39

Amcanion Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ffordd Arfaethedig

Dyma erthygl olaf y rhifyn yma a byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offeryn newydd, sef arolwg deubegynol. Mae’r math hwn o arolwg yn ein helpu ni i roi gwerth i sgôr i leoedd neu gynlluniau i’n helpu ni ddod i benderfyniad.

Caiff ei alw’n ddeubegynol oherwydd mae’n rhaid i chi roi sgôr rhwng dau begwn (neu eithafion); mae naill un yn dda iawn (positif) ac mae’r llall yn ddrwg iawn (negyddol). Dyma sampl isod. Rydyn ni wedi defnyddio Amcanion Cenedlaethau’r Dyfodol fel meini prawf mesur.

Petaech chi’n meddwl fod cynllun yn dda iawn, byddech yn rhoi sgôr o 3 iddo. Petaech chi’n meddwl fod cynllun yn wael iawn, byddech yn rhoi sgôr o -3 iddo. Petai’r cynllun yn ddi-ddrwg ac yn ddi-dda, byddech yn rhoi sgôr o 0 iddo.

cynnig

Cyn i chi gwblhau’r tablau, atgoffwch eich hunain am ansoddau’r ffordd arfaethedig a sut mae’n osgoi tai a’r tir diwydiannol a thiroedd amaeth iselradd y bydd yn eu dilyn gyda’r lluniau hyn o’r fideo.

Cyffordd 23

cyffordd 23

Cyffordd 23A a Bragdy Magwyr

Cyffordd 23A a Bragdy Magwyr

Parc Ewro Gwent

parc ewro gwent

Gwaith Dur Llanwern

Gwaith Dur Llanwern

Glan Llyn

glan llyn

Rhwng Solutia Chemical Works Liberty Steelworks

rhwng solutia a liberty

Afon Wysg

afon wysg

Dociau Casnewydd

Dociau Casnewydd

Dyffryn

dyffryn

Imperial Park

imperial park

Casbach

casbach

gwneud dim

ffordd las

ffordd ddu 

 

Lawrlwytho'r Excel - Cliciwch isod

Lawrlwytho'r PDF Bi-Polar - Cliciwch isod

Gweithgaredd

Cwblhewch y daflen weithgaredd.

Top

Mwy o’r rhifyn yma...

Cynllunio Ffordd Liniaru yr M4

Cynllunio Ffordd Liniaru yr M4

Gwrthwynebu'r Ffordd Ddu Arfaethedig

Gwrthwynebu'r Ffordd Ddu Arfaethedig