31

Ymchwilio i Gynhadledd y Partïon a Chytundeb Paris ar y Newid yn yr Hinsawdd

Beth yw Cytundeb Paris ar y Newid yn yr Hinsawdd?

Beth yw Cytundeb Paris ar y Newid yn yr Hinsawdd?

Ymchwilio i’r hyn sy’n achosi’r newid yn yr hinsawdd

Ymchwilio i’r hyn sy’n achosi’r newid yn yr hinsawdd

Beth yw’r canlyniadau a beth gallwn ni ei wneud i leihau’r newid yn yr hinsawdd?

Beth yw’r canlyniadau a beth gallwn ni ei wneud i leihau’r newid yn yr hinsawdd?