41

Ymchwilio i Newid i’r Hinsawdd yng Nghymru a’r DU

Ymchwilio i Newid i’r Hinsawdd yng Nghymru a’r DU

Yn y rhan hon o Daearyddiaeth yn y Newyddion, y tro yma rydyn ni’n mynd i ymchwilio i mewn i rai agweddau o newid i’r hinsawdd yng Nghymru drwy ddefnyddio adnoddau o’r Swyddfa Dywydd.

Noddir y Swyddfa Dywydd gan ein Llywodraeth er mwyn darparu gwybodaeth am y tywydd a gwyddoniaeth hinsoddol.

Yn yr erthygl hon, rhoddwn arweiniad i chi allu barhau ag ymchwil i mewn i’ch hinsoddau lleol a chenedlaethol.

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Mapiau'r Swyddfa Dywydd

Dewch o hyd i wybodaeth ar gyfer eich gorsaf dywydd leol drwy ddefnyddio’r map tywydd rhyngweithiol ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Wrth ddefnyddio offer y map rhyngweithiol, gallwch ddod o hyd i lwyth o wybodaeth am yr hinsawdd a sut mae hi wedi newid yn ystod y 50 mlynedd diwethaf.

Mae’r mapiau isod wedi cael eu creu i ddangos cynhesu yn ystod y Gaeaf yng Nghymru.

Cymedr y Tymereddau Dyddiol Uchaf mis Ionawr

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Dewiswch ystod o newidion o’r dewislenni.

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Yn ogystal â mapiau, mae’n bosib cael mynediad i’r data ar ffurf dabl.

Mae’r wybodaeth isod wedi cael ei thynnu o’r tablau hyn.

Tymheredd Uchaf ˚C
Blwyddyn ION CHWE MAW EBR MAI MEH GOR AWS MED HYD TACH RHAG
1961-1990 5.7 5.8 8 10.6 14.1 17 18.6 18.4 16 12.7 8.4 6.5
1981-2010 6.4 6.6 8.9 11.4 14.7 17.3 19.4 19.1 16.5 12.8 9.1 6.7

Sylwch faint o’r misoedd sydd â newid o 1°C bron.

Gallwch gael mynediad i ddata hanesyddol Cymru (neu leoedd eraill y DU) er enghraifft graff sy’n dangos cymedr y tymereddau unrhyw dymor neu flwyddyn rhwng 1910-2015.

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Botwm Data Hanesyddol

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0

Can mlynedd yn ôl, roedd tymereddau blynyddol o gwmpas 8-8.3°C, ond yn y blynyddoedd diweddar maen nhw o gwmpas 9.3-9.5°C.

Mae gwybodaeth fanwl ar yr hinsawdd yng Nghymru a rhannau eraill y DU ar gael hefyd.

Botwm Hinsawdd Hanesyddol Fanwl

Detholiad o dair blynedd o ddata o’r dechrau, canol a’r diwedd cymedrau data ar dymereddau misol..

Blwyddyn ION CHWE MAW EBR MAI MEH GOR AWS MED HYD TACH RHAG
1910 3.9 5.0 5.8 6.5 10.6 13.6 13.6 13.9 12.2 10.1 4.2 6.2
1956 3.8 -0.4 5.8 6.4 10.5 12.1 14.5 12.6 13.4 9.0 6.0 5.6
2014 5.4 5.5 6.8 9.2 11.3 14.1 16.2 14.0 14.1 11.5 7.8 5.2

Gallech ddangos y wybodaeth hon fel graff llinell fel yr un isod.

Gweithgaredd

Cwblhewch yr astudiaeth ar y daflen weithgaredd.

Top

Mwy o’r rhifyn yma...

Newidiadau i'r Tywydd a Phatrymau'r Hinsawdd

Newidiadau i'r Tywydd a Phatrymau'r Hinsawdd

2016 - Cyflwr yr Hinsawdd

2016 - Cyflwr yr Hinsawdd