33

Ymchwilio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru – Canlyniadau Etholiadau’r Gorffennol

Seddau Etholiad 1999

Yn yr erthygl hon, rydyn ni’n mynd i edrych ar y pedwar etholiad yng Nghymru ym 1999, 2003, 2007 a 2011.

1999

Llafur 28

Plaid Cymru 17

Ceidwadwyr 9

Democratiaid Rhyddfrydol 6

 

undefined

Llun: Welsh Assembly election 1999 map - FurFur © Wikimedia Commons dan Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Rhanbarthol

undefined

Llun: WelshAssemblyRegions1999 - Figaro-ahp © Wikimedia Commons dan Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Seddau Etholiad 2003

2003

Llafur 30

Plaid Cymru 12

Ceidwadwyr 11

Democratiaid Rhyddfrydol 6

Annibynnol 1

 

undefined

Llun: Welsh Assembly election 2003 map - FurFur © Wikimedia Commons dan Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Rhanbarthol

 

Gogledd Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Plaid Cymru - 1 sedd; Ceidwadwyr- 3 sedd

Canol De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 2 sedd

Dwyrain De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd

Gorllewin De Cymru

Ceidwadwyr - 1 sedd; Plaid Cymru - 2 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd

 

Seddau Etholiad 2007

2007

Llafur 26

Plaid Cymru 15

Ceidwadwyr 12

Democratiaid Rhyddfrydol 6

Annibynnol 1

 

undefined

Llun: Welsh Assembly election 2007 map - FurFur © Wikimedia Commons dan Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Rhanbarthol

 

Gogledd Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd 

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Llafur - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Ceidwadwyr- 1 sedd 

Canol De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 2 sedd 

Dwyrain De Cymru

Ceidwadwyr - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd; Plaid Cymru - 2 sedd 

Gorllewin De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd

 

Seddau Etholiad 2011

2011

Llafur 30

Plaid Cymru 11

Ceidwadwyr 14

Democratiaid Rhyddfrydol 5

 

undefined

Llun: Welsh Assembly election 2011 map - Nilfanion © Wikimedia Commons dan Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Rhanbarthol

 

Gogledd Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd 

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Llafur - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd 

Canol De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd 

Dwyrain De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 2 sedd 

Gorllewin De Cymru

Ceidwadwyr - 2 sedd; Plaid Cymru - 1 sedd; Democratiaid Rhyddfrydol - 1 sedd

 

Yn rhifyn 26 o Daearyddiaeth yn y Newyddion, edrychon ni ar y gwahanol bleidiau gwleidyddol a beth roedden nhw’n sefyll drosto. Edrychon ni ar y ffordd roedden nhw wedi cael eu grwpio ar sail eu barn am yr economi  (popeth sy’n ymwneud ag arian a sut mae’n cael ei ennill, ei drethu a’i wario gan y llywodraeth) a hefyd cenedlaetholdeb ac undebwriaeth.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn edrych ar y wybodaeth fel eich bod chi’n deall polisïau y gwahanol bleidiau.

Dolen CA2: Pleidiau Gwleidyddol - Cliciwch isod

Dewis plaid

Mae’r wybodaeth uchod yn dweud wrthych chi am syniadau cyffredinol pob plaid.

Mae amrywiaeth eang o aelodau a chefnogwyr yn perthyn i bob plaid. Maen nhw’n dewis y blaid sy’n cyfateb orau i beth maen nhw’n ei gredu ond yn anaml iawn y byddan nhw’n cytuno gyda phopeth mae’r blaid ei hun yn ei gredu.

Mae’r prif syniadau mae plaid yn eu credu yn cael eu cynnwys mewn polisïau, sef beth y byddai plaid yn ei wneud pe bai mewn grym. Fel arfer, bydd polisïau’n cael eu penderfynu ar sail pleidlais yr aelodau.

Pan fydd etholiad, mae’r polisïau hyn yn cael eu rhoi ar ffurf addewidion a dyma yw maniffesto plaid.

Cyn yr etholiad ym mis Mai, mwy na thebyg y bydd pob plaid yn dosbarthu taflen sy’n cynnwys ei phrif bolisïau, neu faniffesto llawn, drwy ddrws bron bob tŷ yng Nghymru. Ceisiwch achub y rhain cyn iddyn nhw fynd i’r bin ailgylchu fel eich bod chi’n gallu eu defnyddio nhw yn eich ymchwiliad.

Dolen maniffestos/Gwefannau

Mae’r dolenni canlynol yn nhrefn nifer cyfredol seddau/aelodau Llywodraeth Cymru.

Llafur Cymru

undefined

Y Ceidwadwyr Cymreig

undefined

Plaid Cymru

undefined

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Plaid Werdd Cymru

UKIP Cymru

undefined

 

Gweithgareddau disgyblion

Ar ôl darllen pob un o'r tri erthyglau a gweithgareddau cynnal a chadw. Defnyddiwch y daflen A3 sy'n cyd-fynd i'ch helpu i gynnal ymchwiliad i 2016 Etholiadau'r Cynulliad yng Nghymru.

Map Etholaeth - Cliciwch isod

2007 Map Etholaeth - Cliciwch isod

Map Rhanbarthau - Cliciwch isod

Top

Mwy o’r rhifyn yma...

2016 – Etholiad Llywodraeth Cymru i ddechrau

2016 – Etholiad Llywodraeth Cymru i ddechrau

Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru