36

Rhagfynegi, cynllunio a pharatoi ar gyfer peryglon tectonig

Rhagfynegi, cynllunio a pharatoi ar gyfer peryglon tectonig

Rhagfynegi, cynllunio a pharatoi ar gyfer peryglon tectonig

Mathau gwahanol o losgfynyddoedd

Mathau gwahanol o losgfynyddoedd

Ymchwilio i fathau gwahanol o ffiniau platiau a pheryglon

Ymchwilio i fathau gwahanol o ffiniau platiau a pheryglon