9

Twristiaeth yng Nghymru

Mae'n debyg bod daearyddiaeth ffisegol yn rhan o newyddion drwg ym mhobman y dyddiau yma - daeargrynfeydd yn Seland Newydd, swnami yn Japan, helyntion eira a rhew y DU yn ystod y gaeaf, llifogydd yng ngogledd Awstralia a newid hinsawdd ym mhobman!

undefined

Tsunami Japan 2011

undefined

Prydain dan eira 2010-11

Mae daearyddiaeth ffisegol lleoedd yn gallu bod yn newyddion da iawn hefyd. Eleni mae ymdrech fawr yn cael ei gwneud i hyrwyddo Cymru a'i thirwedd fel atyniad twrist byd-eang. Mae'r diwydiant twristiaeth a hamdden yn gyflogwyr blaenllaw ac yn ffynhonell fawr o incwm a ddylid ei annog yn y caledi economaidd hyn.

Beth am edrych ar ein tirwedd yng Nghymru a gweld os allwch chi ganfod pam fod daearyddiaeth ffisegol Cymraeg yn newyddion da!

Flash Player Required

Get Adobe Flash player

Flash Player Required

Get Adobe Flash player

Flash Player Required

Get Adobe Flash player

Flash Player Required

Get Adobe Flash player

Flash Player Required

Get Adobe Flash player

Top

Mwy o’r rhifyn yma...

Ymladd am Dwristiaeth

Ymladd am Dwristiaeth

Gwleidyddiaeth Arabaidd

Gwleidyddiaeth Arabaidd